FollowRSSTwitter

Algemene voorwaarden Stichting Helami

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Pony- en Paarden Jaarmarkt te Heeten, georganiseerd door de Stichting Helami, jaarlijks gehouden op de 4de woensdag in september. Stichting Helami zal in deze algemene voorwaarden kortweg St.H. worden genoemd.

1.  Indien een huurder/deelnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van St.H. heeft gehuurd, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden, bij alle daarna door hem opgegeven inschrijvingen ongeacht de aard daarvan en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke inschrijving door St.H.

2.  Afwijking van de algemene voorwaarden gelden alleen mits St.H. deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.  De standplaatsen, welke om 8.00 uur nog niet zijn ingenomen, kunnen, zonder recht op restitutie van marktgelden, aan een ander worden toegewezen.

4.  Om 16.00 uur moet de pachter met zijn goederen het marktterrein hebben ontruimd. Op de standplaats mag geen afval achtergelaten worden.

5.  Deelname aan onze Jaarmarkt vindt plaats op eigen risico.

6.  In geval van overmacht heeft St.H. de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren.

7.  Deelname aan onze Jaarmarkt is pas definitief als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op onze  rekening, betaling dient te geschieden vóór 1 september.

8.  Indien een huurder de overeenkomst ten minste 14 dagen voor aanvang van onze Pony- en Paarden Jaarmarkt annuleert, vindt 50% restitutie plaats van het totaal verschuldigd bedrag.

9.  Opdrachten van de marktmeester, politie en brandweer dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

10. De toegewezen standplaats mag niet aan derden in gebruik worden gegeven.

11. Het is verboden om andere handel te koop aan te bieden dan wat de huurder/deelnemer heeft opgegeven.

12. Deelnemers die door de politie, brandweer, warenwet en namaak bestrijding van verdere deelname worden uitgesloten kunnen geen aanspraak maken op restitutie.

13. Alleenrecht kan niet worden verleend tenzij schriftelijk bevestigd door St.H.

14. Stichting Helami wenst u een plezierige en succesvolle handel toe.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Aanmelden


Klik hier voor het aanmeldformulier voor de standhouders Pony- & Paardenjaarmarkt...

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.